Διώροφη οικοδομή Λατόμι
Διεύθυνση:
Χ. Σαρικάκη 80 ΛΑΤΟΜΙ
Χρόνος ολοκλήρωσης:
2015
Φωτογραφίες:

Κτίριο 4 κατοικιών στο Λατόμι με υπόγειο γκαράζ.

Κατάσταση:

Το κτίριο βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής εξωτερικής θερμομόνωσης και εσωτερικών επιχρισμάτων του ισογείου και ορόφου.